Forebygging «på resept» reduserte risiko for å dø av hjerte- og karsykdom

En studie omtalt i Dagens Medisin 04.08.2020 viser at primærhelsetjenesten fyller en viktig funksjon for å redusere både forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom, mener førsteforfatteren av en langtidsstudie som nylig er publisert.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/forebygging-pa-resept-reduserte-risiko-for-a-do-av-hjerte-og-karsykdom)