Grip inn mot mobbing på jobben − og få det bedre selv

Personer som griper inn når en kollega utsettes for mobbing, har det bedre enn de som lar være, viser en ny forskningsstudie.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/grip-inn-mot-mobbing-pa-jobben-og-fa-det-bedre-selv)