(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsefremmende-og-forebyggende-tiltak/lover-og-regler/folkehelseloven?lenkedetaljer=vis)