Helsepersonell ser vaksinasjon i kjernejournal

Nå kan helsepersonell se pasientens vaksinasjonsoversikt i sanntid via kjernejournal. Dette er særlig aktuelt for alle som nå skal vaksinere mot Covid-19 og nyttig i all annen vaksinasjon.

Les hele artikkelen "Helsepersonell ser vaksinasjon i kjernejournal" på fhi.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helsepersonell-ser-vaksinasjon-i-kjernejournal)