Tegn abonnement og les mer om Helserådet

Helserådet – Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid.

Foto: Anders Smith (høydebilde)
Anders Smith er redaktør av Helserådet.Foto: Helsebiblioteket.no

Etter at Folkehelseinstituttet (FHI) hadde forberedt redaktøren på de ville trekke seg fra ‘Helserådet’ fra januar 2018 på grunn av trang økonomi  (hvilket ville kunne bety nedleggelse), meldte organisasjonen Norsk Friluftsliv seg på banen og argumenterte sterkt for at bladet måtte leve videre. Det var særlig bredden i alt det stoffet som ‘Helserådet’ gjennom årene har formidlet, som hadde gjort et inntrykk på organisasjonen. Resultatet av dette er at Norsk Friluftsliv, godt hjulpet av Den norske Legeforening og etter hvert andre, ønsker å bidra med nødvendige midler for fortsatt drift, foreløpig ut 2018. Hvis man lykkes i dette, vil noen av midlene også gå til utvikling av en ny og bedre plattform for arkivering, søk og gjenfinning av stoff fra ‘Helserådet’ og de øvrige delene av emnebiblioteket.

Konklusjonen for leserne er altså: ‘Helserådet’ vil fortsatt bli distribuert gratis til alle som hittil har mottatt bladet, enten de har bestilt eller ikke. Det betyr at ‘Helserådet’ vil nå ut til ca. 5000 mottagere hver gang. Og det vil være fritt frem for videreforsendelse av ‘Helserådet’ til så mange man måtte ønske! I og med at ikke allmennlegelisten eyr blir nedlagt, vil et par tusen allmennleger/fastleger fortsatt motta ‘Helserådet’ regelmessig.

E-post adresse til de som har bestilt abonnement i høst, vil bli overført til det ekspedisjonsregisteret som allerede er i bruk. Og nye abonnenter kan altså bestille sitt eget abonnement, helt gratis. Det er fint om slik melding kan sendes direkte til AnneHilde.Rosvik@fhi.no .

Anders Smith, redaktør av ‘Helserådet  

Om Helserådet

Helserådet samler debattinnlegg, fagartikler og saksdokumenter til inspirasjon og hjelp for alle som jobber innen feltet samfunnsmedisin og folkehelse, med særlig vekt på forholdene i kommunehelsetjenesten.

Kontakt oss

Anders Smith er seniorrådgiver og redaktør for emnesiden samfunnsmedisin og folkehelse i Helsebiblioteket.no og Helserådet.

Kommenter gjerne stoffet eller send ditt bidrag til redaktør Anders Smith på e-post anders.smith@fhi.no.

Utgiver: Helsebiblioteket.no.

 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet/om-helseradet)