Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Mange av bidragene er betinget i hensiktsmessig lovgivning, f. eks. Lov om folkehelsearbeid.

Aktuelt

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helserett)