Hva er luftkvaliteten i området ditt?

Vinter betyr ofte at luftkvaliteten er på sitt verste.

Da kan tjenesten Luftkvalitet i Norge være ekstra nyttig, fordi den viser hvor forurenset uteluften er. Spesielt gjelder dette for utsatte grupper som gravide, eldre og barn. Andre sårbare grupper er personer med astma og andre lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes er også sårbare for dårlig luftkvalitet. 

Luftvarselet gjør det også lettere for kommuner og veieiere å sette inn riktige tiltak mot høy luftforurensning.

Tjenesten er utviklet av Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/hva-er-luftkvaliteten-i-omradet-ditt)