Hva skjer med arbeidsmiljøet i koronakrisen?

STAMI-direktør Pål Molander mener norsk arbeidsliv har et stort fortrinn som kan bidra til å få et utsatt arbeidsmiljø gjennom koronakrisen.

Se hele artikkelen Hva skjer med arbeidsmiljøet i koronakrisen? på stami.no

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/hva-skjer-med-arbeidsmiljoet-i-koronakrisen)