Hvor mye svevestøv er det i lufta? Statistikkbankene oppdatert

Norgeshelsa og kommunehelsa statistikkbanker er oppdatert med tall for luftkvalitet.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/hvor-mye-svevestov-er-det-i-lufta-statistikkbankene-oppdatert)