Ingen økning i unges psykiske plager

For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporterer om mange psykiske plager.

Les hele rapporten Ungdata 2020 på hioa.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ingen-okning-i-unges-psykiske-plager)