Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner

Mange kjemiske stoffer som forekommer i arbeidslivet kan være skadelige for nervesystemet, viser en ny kunnskapsrapport om kjemiske stoffer i arbeidslivet

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/kullos-og-andre-kjemiske-stoffer-kan-pavirke-kognitive-funksjoner)