Lavere dødelighet i Norge for noen sykdommer under pandemien

Det er ingen tegn til flere døde de tre første månedene av koronapandemien enn samme periode tidligere år.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/lavere-dodelighet-i-norge-for-noen-sykdommer-under-pandemien)