Legevakt og beredskap

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen, også i situasjoner hvor det haster. Kommunene har egne beredskapsplaner for katastrofer og ulykker som også omfatter kommunale og interkommunale legevaktordninger.

Aktuelt

Mishandling barn HO

“I trygge hender” – Om vold i hjemmet

De fleste små barn har det trygt og godt i hverdagen sin, samtidig vet man at det forekommer vold i hjemmet, og det skjer i alle samfunnslag og i alle typer familier. Helsestasjonen og helsesykepleiere er en viktig samtalearena for å forebygge og avdekke dette. Landsforeningen av helsesykepleiere har nå utarbeidet materiell for å styrke helsesykepleiere i dette arbeidet.

Nettkurs for psykososiale kriseteam

Det nettbaserte kurset «Når krisen rammer – å arbeide i psykososiale kriseteam» skal styrke den psykososiale oppfølgingen etter kriser, ulykker og katastrofer. Målet er å gjøre kommunale kriseteam bedre rustet til å håndtere kriser.

Sikkerhet og helse ved store arrangementer

En ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer skal bidra til å forebygge ulykker der store menneskemengder er samlet. Veilederen tar også opp behovet for helseberedskap og forebyggende helsearbeid slik som sikring av gode sanitære forhold på arrangementsstedet.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/legevakt-og-beredskap)