Legevakt og beredskap

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen, også i situasjoner hvor det haster. Kommunene har egne beredskapsplaner for katastrofer og ulykker som også omfatter kommunale og interkommunale legevaktordninger.

Aktuelt

Nettkurs for psykososiale kriseteam

Det nettbaserte kurset «Når krisen rammer – å arbeide i psykososiale kriseteam» skal styrke den psykososiale oppfølgingen etter kriser, ulykker og katastrofer. Målet er å gjøre kommunale kriseteam bedre rustet til å håndtere kriser.

Sikkerhet og helse ved store arrangementer

En ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer skal bidra til å forebygge ulykker der store menneskemengder er samlet. Veilederen tar også opp behovet for helseberedskap og forebyggende helsearbeid slik som sikring av gode sanitære forhold på arrangementsstedet.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/legevakt-og-beredskap)