Nettkurs for psykososiale kriseteam

Det nettbaserte kurset «Når krisen rammer – å arbeide i psykososiale kriseteam» skal styrke den psykososiale oppfølgingen etter kriser, ulykker og katastrofer. Målet er å gjøre kommunale kriseteam bedre rustet til å håndtere kriser.

Brann i kjemisk fabrikk
Nettkurset skal hjelpe kriseteam til bedre håndtering av kriser. Foto: Stock.xchng

Kurset «Når krisen rammer – å arbeide i psykososiale kriseteam» er utviklet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVYS Nord).

Målgruppen er medlemmer i kommunale psykososiale kriseteam (hjelperen). Kurset skal gi relevant og oppdatert kunnskap med henblikk på økt trygghet og kompetanse hos hjelperen i møte med berørte og etterlatte.

Bør ha psykososiale kriseteam

Fylkesmann-embetet har et overordnet ansvar for tilsyn av psykososiale kriseteam. Hver kommune anbefales å opprette et slikt team.

Kurset skal formidle fagstoff slik at det kan nå bredt sammensatte kriseteam bestående av både helsepersonell og andre.

22. juli

Hendelsene 22. juli 2011 aktualiserte behovet for en bedre kriseberedskap i mange av landets kommuner.

Det nettbaserte kurset omfatter terrorhandlinger og selvmord såvel som andre typer kriser, og bygger i stor grad på to veiledere fra Helsedirektoratet:

Kurset er gratis tilgjengelig på nettstedet Helsekompetanse.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/legevakt-og-beredskap/aktuelt/e-kurs-nar-krisen-rammer.a-arbeide-i-psykososiale-kriseteam)