Mange – men ikke alle, har god livskvalitet

Livskvaliteten min er god, sier de fleste nordmenn. Men rundt 16 prosent er mindre fornøyd med livet alt i alt. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Les hele artikkelen Mange – men ikke alle, har god livskvalitet på fhi.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/mange-men-ikke-alle-har-god-livskvalitet)