Mange tiltak i gang for å forebygge selvmord

Ett år etter at regjeringen la fram Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 Ingen å miste, er det satt i gang arbeid med en rekke tiltak.

Les hele artikkelen Mange tiltak i gang for å forebygge selvmord på fhi.no

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/mange-tiltak-i-gang-for-a-forebygge-selvmord)