Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har fokus på betydningen av de ytre miljøfaktorene (fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale forhold).

Aktuelt

COLOURBOX5391135

Mange – men ikke alle, har god livskvalitet

Livskvaliteten min er god, sier de fleste nordmenn. Men rundt 16 prosent er mindre fornøyd med livet alt i alt. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo)