Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har fokus på betydningen av de ytre miljøfaktorene (fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale forhold).

Aktuelt

Helserådet: Blir du med fortsatt?

Som omtalt tidligere (‘Helserådet’ nr.11/17), har ‘Helserådet’ gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

COLOURBOX7175953

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

Dagslys i skolebygg

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet holdt et foredrag i Arkitektenes Hus den 26. april 2016 med tittelen "Dagslys i skolebygg"

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo)