Når kan barn med restsymptomer komme på helsestasjonen?

Ved nyoppståtte symptomer skal barna holdes hjemme, men når de så er friske nok til å gå tilbake til barnehage og skole kan de også komme på helsestasjonen.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nar-kan-barn-med-restsymptomer-komme-pa-helsestasjonen)