Nasjonal lusesjekk

Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nasjonal-lusesjekk)