Nedgang i rehabiliteringsaktivitet under pandemien

Nedstengningen i forbindelse med pandemien hadde store konsekvenser for rehabiliteringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten i 2020.

Smittevernhensyn og endrede prioriteringer gjorde at aktiviteten på rehabiliteringsområdet ble vesentlig lavere i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Se hele artikkelen Nedgang i rehabiliteringsaktivitet under pandemien på helsedirektoratet.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nedgang-i-rehabiliteringsaktivitet-under-pandemien)