Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ni-av-ti-som-dode-med-covid-19-hadde-kronisk-sykdom)