Nitrogendioksid forverrer helsa ved lave nivåer

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet senker luftkvalitetskriteriet for nitrogendioksid (NO2) etter en gjennomgang av forskningen om helseeffektene.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nitrogendioksid-forverrer-helsa-ved-lave-nivaer)