Nordmenns levevaner under pandemien

Pandemien har påvirket både hvor aktive vi er og hvor sunt vi spiser, og endringen er størst blant yngre voksne. Det viser resultater fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020 i regi av Folkehelseinstituttet (FHI).

Les mer om folkehelseundersøkelsen på fhi.no

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nordmenns-levevaner-under-pandemien)