Normalt svangerskap og fødsel for innlagte kvinner med covid-19

I alt 17 gravide kvinner med positiv test for covid-19 var innlagt i sykehus i perioden fra mars til juni 2020. Av disse hadde 13 født innen utgangen av juni. Foreløpige resultater viser at det gikk bra med både kvinnene og barna deres.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/normalt-svangerskap-og-fodsel-for-innlagte-kvinner-med-covid-19)