Ny influensavaksine til beboere i sykehjem og omsorgsboliger

Vaksinasjon mot sesonginfluensa er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet vil i år kjøpe 100 000 doser adjuvantert influensavaksine Fluad/Adjuvanted TIV (Seqirus UK Ltd) som gir bedre effekt hos de eldste enn den tradisjonelle influensavaksinen.  Antall doser er begrenset, og vaksinen skal primært gis til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger/forsterkede botilbud.

Se hele artikkelen Ny influensavaksine til beboere i sykehjem og omsorgsboliger på fhi.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ny-influensavaksine-til-beboere-i-sykehjem-og-omsorgsboliger)