Ny rapport om barneverntjenesters arbeid og utfordringer under pandemien

På oppdrag fra Bufdir har NOVA sett på barnevernets arbeid med vold og overgrep under den første fasen av pandemien

Rapporten «Barnevern i krisetid - barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase» (Tveito 2021) viser at tjenesteledere mener sakene om vold og overgrep ble prioritert, og at familier mange tilfeller fikk tettere og raskere oppfølging enn vanlig.  Samtidig opplevde tjenesten å bli stående alene, i perioden hvor viktige samarbeidspartnere var stengt ned.

Se hele artikkelen Ny rapport om barneverntjenesters arbeid og utfordringer under pandemien på bufdir.no.

 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ny-rapport-om-barneverntjenesters-arbeid-og-utfordringer-under-pandemien)