Nye pasientbrosjyrer til småbarnsforeldre

Helsebiblioteket.no har publisert nye kunnskapsbaserte pasientbrosjyrer i ”Gode råd”-serien til gravide og småbarnsforeldre.

katrienPngbrosjyre ta medisin

Brosjyrene er utgitt av forskningsgruppen PharmaSafe ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. ”Gode råd -serien består av 19 brosjyrer. 

Tverrfaglig

Forfattergruppen som har utarbeidet brosjyrene er uavhengig og tverrfaglig, og har vært drevet på frivillig basis. Gruppen består i dag av to leger, en farmasøyt og to helsesøstre.

- Opp gjennom årene har vi vært så heldige at vi har fått samarbeide med en rekke svært dyktige fagfolk, sier professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt. Hun nevner barne­lege Ole Sverre Haga, forfatter av læreboken «Hverdagspediatri» og helsestasjonslege og førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn Per Lagerløv,som to viktige bidragsytere.

Kunnskapsbaserte råd

Arbeidet med brosjyrene startet for ca 20 år siden som et prosjekt i regi av Institutt for farma­koterapi ved Universitetet i Oslo. Hensikten var å gi kunnskapsbaserte råd til nybakte foreldre.

- Alle brosjyrene er utarbeidet på grunnlag av best mulig produsentnøytral litteratur som er tilgjengelig under utarbeidelse av brosjyrene, sier Hedvig Noreng videre. Vi tar utgangspunkt i vanlige spørsmål som småforeldre, gravide eller ammende gjerne kommer med til farma­søyter og helsesøstre. Vi bruker lang tid på å finne frem til de beste kildene og diskutere disse. I tillegg bruker vi mye tid på å formulere oss så godt og så tydelig som mulig. Til slutt går vi i dialog med eksterne sakkyndige før vi endelig publiserer brosjyrene.

Helsepersonell på apotek og helsestasjon bruker ofte pasientbrosjyrene som skriftlig støttemateriale når de gir råd. Hver pasientbrosjyre blir publisert sammen med fordypningsstoff og referanser.

Du finner brosjyrene som webartikler, i tillegg til utskriftsvennlige PDf-filer som helsepersonell kan skrive ut og gi til småbarnsforeldre.

 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nye-pasientbrosjyrer-til-smabarnsforeldre)