Nyhetsbrevet fra emnebiblioteket for samfunnsmedisin og folkehelsearbeid vil publisere praktisk anvendelig stoff for kommuner, fylker og andre som arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nyhetsbrev)