Nytt statistikkverktøy fra FHI for infeksjonssykdommer

FHI har laget et grafisk statistikkverktøy som gjør det enkelt for fagfolk, journalister og folk flest å hente ut data om smittespredning, blant annet spredningen av covid-19.

Verktøyet bygger på data fra Meldesystem for InfeksjonsSykdommer (MSIS). Du kan hente ut data om covid-19 på fhi.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nytt-statistikkverktoy-fra-fhi-for-infeksjonssykdommer)