(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nyttige-nettsider/forskrift-om-pasientjournal?lenkedetaljer=vis)