Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin - Universitetet i Oslo

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nyttige-nettsider/institutt-for-allmenn-og-samfunnsmedisin-universitetet-i-oslo?lenkedetaljer=vis)