Helsedirektoratet: Helsestasjon og skolehelsetjenesten

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/nyttige-nettsider/sosial-og-helsedirektoratet-skolehelsetjenesten-og-helsestasjon-for-ungdom?lenkedetaljer=vis)