Om kopper og koppevaksine

Fra Hanne Nøklebys lysarkserie Epidemier 2018.

Se billedserien om kopper i menyraden til høyre. 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/om-kopper-og-koppevaksine)