Omfattende forskningskart over covid-19-studier

En arbeidsgruppe ved FHI har jobbet intenst med å samle alle publiserte forskningsartikler om pandemien i et interaktivt kart. Nå er det tilgjengelig for alle.

– Dette er en type systematisk forskningskart over alle publiserte forskningsartikler for covid-19, forklarer Gunn Vist, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og lagleder for arbeidsgruppen som har utviklet det interaktive kartet.

Se levende kart over covid-19-forskning

Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet COVID-19 Evidence Map Newsletter

Se hele artikkelen Omfattende forskningskart over covid-19-studier på tidsskriftet.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/omfattende-forskningskart-over-covid-19-studier)