Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler

Folkehelseinstituttet har publisert oppvekstprofiler for alle landets kommuner og bydeler i de fire største byene.

Kommunene kan benyttes profilene i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

Se hele artikkelen Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler på fhi.no. 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/oppvekstprofiler-for-kommuner-og-bydeler)