Ordningen med primærhelseteam utvides

I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging. Nå åpnes det opp for at flere legekontorer kan bli med i prøveordningen.

Meldingen Alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen på regjeringen.no er gjengitt i sin helhet.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ordningen-med-primaerhelseteam-utvides)