Organisasjon og kommunehelsetjenesten

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Mye av det praktiske arbeidet skjer i kommunene, kfr. Lov om helsetjenesten i kommunene fra 1982. Fra 2012 er arbeidet forankret i Lov om folkehelsearbeid.

Aktuelt

Helserådet: Blir du med fortsatt?

Som omtalt tidligere (‘Helserådet’ nr.11/17), har ‘Helserådet’ gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

Ny interaktiv løsning sammenlikner kommunale helsetjenester

Det er stor variasjon i tilbudet av helse- og omsorgstjenester mellom norske kommuner. Kommuner som har et lavt tjenestetilbud har også flere pasienter som ligger lenge på sykehus etter at de er utskrivningsklare enn andre kommuner.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/organisasjon-og-kommunehelsetjenesten)