Organisasjon og kommunehelsetjenesten

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Mye av det praktiske arbeidet skjer i kommunene, kfr. Lov om helsetjenesten i kommunene fra 1982. Fra 2012 er arbeidet forankret i Lov om folkehelsearbeid.

Aktuelt

covid4

Koronavirus - temaside

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset.

COLOURBOX42861490

Epidemier - før, nå og i fremtiden

Epidemier har rammet verden til alle tider. Felles for epidemiene er at de gjerne oppstår raskt og uventet, virker skremmende og skaper frykt, ofte mer enn det er grunnlag for. Dette opplever vi kanskje i forbindelse med coronavirus-utbruddet akkurat nå.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/organisasjon-og-kommunehelsetjenesten)