Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/organisasjon-og-kommunehelsetjenesten/rapporter/behovet-for-arbeidskraft-og-omsorgsboliger-i-pleie-og-omsorgssektoren-mot-2060--249766?lenkedetaljer=vis)