Overføring av beste praksis i primærhelsetjenesten

Kommuner og andre med ansvar for primærhelsetjenester kan nå melde interesse for å delta i samarbeid om å innføre beste praksis på seks definerte områder. EU vil gi økonomisk og praktisk støtte til deltakerne.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/overforing-av-beste-praksis-i-primaerhelsetjenesten)