Regjeringen lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem

Mange eldre på sykehjem får god omsorg og gode tjenester, men det er for store forskjeller i kvaliteten.

Regjeringen har derfor utviklet et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.

Les hele artikkelen Regjeringen lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem på regjeringen.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/regjeringen-lanserer-trygghetsstandard-for-a-bedre-kvaliteten-pa-sykehjem)