Regjerningen vil inkludere Spinal muskelatrofi (SMA) i nyfødtscreeningen

Forslaget er nå sendt på høring.

Høringsforslaget har frist til 10. mai 2021.

Les hele artikkelen Vil inkludere Spinal muskelatrofi (SMA) i nyfødtscreeningen på regjeringen.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/regjerningen-vil-inkludere-spinal-muskelatrofi-sma-i-nyfodtscreeningen)