Covid-19-epidemien: Veileder for bruk av hjemmekontor som virkemiddel for å redusere smitte av covid-19, og råd for tilrettelegging av arbeidsplasser

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/retningslinjer-og-veiledere/covid-19-epidemien-veileder-for-bruk-av-hjemmekontor-som-virkemiddel-for-a-redusere-smitte-av-covid-19-og-rad-for-tilrettelegging-av-arbeidsplasser?lenkedetaljer=vis)