Rutinepreget arbeid kan slå negativt ut

Arbeidstakere i yrker med rutinepreget arbeid hadde større risiko for å miste jobben, bli uføretrygdet eller dø tidlig, viser nye resultater fra Folkehelseinstituttet og Frischsenteret.

Se hele artikkelen Rutinepreget arbeid kan slå negativt ut på FHI.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rutinepreget-arbeid-kan-sla-negativt-ut)