Selvtesting - oppdager flere, men overvåkningen blir mindre presis

Økt bruk av selvtesting gjør at vi oppdager flere smittede enn tidligere, men gir oss ikke den samme overvåkingsmuligheten.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/selvtesting-oppdager-flere-men-overvakningen-blir-mindre-presis)