Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har siden begynnelsen av 1800-tallet hatt stor fokus på epidemiske (smittsomme) sykdommer. I Norge er mye av arbeidet forankret i Lov om smittevern.

Aktuelt

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/smittevern)