Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under pandemien?

Koronapandemien har påvirket tjenestetilbudet til mange brukergrupper.

Helsetilsynet samarbeidet i 2020 med brukerrådet om flere brukerundersøkelser for å belyse endringer i tjenestene under pandemien og konsekvenser endringer har hatt for brukere og pasienters helse og livskvalitet. I november 2020 kom rapportene etter de to første undersøkelsene i samarbeidet.

Se hele delrapporten Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020 på helsetilsynet.no.

 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/smittevern/aktuelt/hvordan-har-endringer-i-tjenestetilbudet-pavirket-pasienter-brukere-og-parorende-under-pandemien)