Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Helsestatistikk dreier seg om å dokumentere struktur, prosess og effekt av tiltak som har betydning for folks helse.

Aktuelt

Dette er Norge 2020

Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå.

1 av 3 drikker alkohol hver uke

Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å ha endret seg vesentlig siden i fjor.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk)