(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/statistikk-helsetilstanden/norgeshelsa?lenkedetaljer=vis)