Stor forekomst av psykiske vansker og helseutfordringer blant adoptivbarn

Tre av fire adoptivforeldre har ett eller flere adoptivbarn som i løpe t av oppveksten har hatt én eller flere psykiske vansker eller helseutfordringer. Dette viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/stor-forekomst-av-psykiske-vansker-og-helseutfordringer-blant-adoptivbarn)