Svak økning i antall tilfeller med harepest (tularemi)

Folkehelseinstituttet har observert en svak økning i antall sykdomstilfeller med harepest rapportert til meldesystemet MSIS.

De fleste tilfellene er rapportert fra Viken og Trøndelag. 

Les hele artikkelen Svak økning i antall tilfeller med harepest (tularemi) på fhi.no. 

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/svak-okning-i-antall-tilfeller-med-harepest-tularemi)